Nasz profil na Facebook.com - polub nas

 • Podkarpackie Stowarzyszenie Pośredników i Doradców Rynku Nieruchomości

  www.nieruchomoscipodkarpackie.pl

  KRS 0000271038

  Siedziba:

  ul. Grodzisko 3a

  35-060 Rzeszów

  tel. kom. 663571010

  e-mail: stowarzyszenie@nieruchomoscipodkarpackie.pl

  Adres do korespondencji :

  ulica Tadeusza Czackiego 16

  38- 200 Jasło

   

   

  Zarząd:

  Prezes Zarządu:                                        Lidia Wyderka

  Wiceprezes Zarządu:                                Ryszard Cisek

  Wiceprezes  Zarządu:                               Marta Słaby

  Komisja Rewizyjna                                  Jaromir Rajzer

                                                                   Halina Szkrawan

                                                                   Beata Kwaśniak

  Cele Stowarzyszenia:

  1. Integrowanie środowiska pośredników w obrocie nieruchomościami i doradców rynku nieruchomości.
  2. Wypracowanie i przestrzeganie zasad współpracy pomiędzy członkami Stowarzyszenia.
  3. Promocja i reklama działalności Stowarzyszenia.
  4. Kreowanie pośrednika oraz doradcy jako profesji – odrębnych grup zawodowych.
  5. Podnoszenie poziomu wiedzy zawodowej i kwalifikacji członków Stowarzyszenia.
  6. Reprezentowanie interesów środowiska wobec władz państwowych, samorządowych,gospodarczych i organizacji społecznych.
  7. Wypracowanie i rozpowszechnianie zasad etyki zawodowej, kontrola i egzekwowanie tych zasad.
  8. Ochrona interesów i pomoc członkom Stowarzyszenia.
  9. Kreowanie właściwego wizerunku pośrednika i doradcy oraz podnoszenie rangi tych zawodów.
  10. Wspieranie członków Stowarzyszenia w zakresie wspólnych inicjatyw gospodarczych, popularno-naukowych, szkoleniowych, promocyjno-reklamowych związanych z pośrednictwem w obrocie nieruchomościami oraz doradztwem na rynku nieruchomości.
  11. Popularyzacja i rozwój usług w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami oraz doradztwa rynku nieruchomości.