Nasz profil na Facebook.com - polub nas

 • Płockie Stowarzyszenie Rynku Nieruchomości

  KSR0000332956

  Siedziba:

  ul. Kolberga 5

  09-407 Płock

  e-mail:  stowarzyszeniepsrn@gmail.com 

  strona: http://psrn.plock.pl/nieruchomosci,opsrn,1.html

  Zarząd:

  Prezes Zarządu: Andrzej Więcławski

  Wiceprezes Zarządu: Agnieszka Lange

  Skarbnik: Krzysztof Morze

  Celem Stowarzyszenia jest /według założeń statutowych/ :
  – integracja zawodowa,
  – podejmowanie działań na rzecz rozwoju samorządności
  – oraz rozwiązywanie zawodowych problemów środowiska pośredników,
  rzeczoznawców i zarządców.
  I. W szczególności Stowarzyszenie:
  1. podejmuje działania na rzecz kształtowania i rozwoju pośrednika w obrocie
  nieruchomościami, rzeczoznawcy majątkowego, ochrony praw zawodowych oraz
  podnoszenia rangi tych zawodów,
  2. wypracowuje normy etyki zawodowej oraz zasady współdziałania i integracji
  środowiska pośredników, rzeczoznawców i zarządców,
  3. upowszechnia wiedzę o problematyce obrotu nieruchomościami,
  4. tworzy system kształcenia i podnoszenia kwalifikacji zawodowych pośredników,
  rzeczoznawców i zarządców,
  5. reprezentuje interesy pośredników, rzeczoznawców i zarządców wobec organów
  administracji państwowej i lokalnej, innych organizacji oraz publikatorów
  II. Stowarzyszenie osiąga swoje cele poprzez:
  1. prowadzenie szkoleń, organizowanie konferencji, seminariów, zjazdów;
  2. prowadzenie działalności wydawniczej;
  3. podejmowanie innych działań w interesie członków Stowarzyszenia;
  4. współpracę z innymi krajowymi i zagranicznymi organizacjami.