Nasz profil na Facebook.com - polub nas

 • Dolnośląskie Stowarzyszenie Rynku Nieruchomości

  http://dsrn.pl

  KRS 0000346613

  ul. Podwale 15 lok. 1B

  50-043 Wrocław

  e-mail: biuro@dsrm.pl

  tel. 693 080 530

  Zarząd

  Prezes : Jarosław Mróz

  Wiceprezes : Grzegorz Stumpf

  Skarbnik : Stanisława Mońko

  Komisja Rewizyjna

  Przewodniczący : Leszek Grabarczyk

  Członek : Andrzej Jakiel

  Członek : Zbigniew Kozubek

  Sąd Koleżeński

  Przewodniczący: Milko Stokłosa

  Członek : Jakub Dębiczak

  Członek :Romuald Stec

  Cele działalności

  Stowarzyszenie jest organizacją społeczną działającą w granicach obowiązującego prawa. Celem Stowarzyszenia jest integracja zawodowa, podejmowanie działań na rzecz rozwoju samorządności oraz rozwiązywanie zawodowych problemów środowiska pośredników, rzeczoznawców i zarządców.

  1. W szczególności Stowarzyszenie:

  1/ podejmuje działania na rzecz kształtowania i rozwoju zawodu pośrednika w obrocie nieruchomościami, rzeczoznawcy majątkowego, zarządcy nieruchomości, ochrony praw zawodowych oraz podnoszenia rangi tych zawodów;

  2/ wypracowuje normy etyki zawodowej oraz zasady współdziałania i integracji środowiska pośredników, rzeczoznawców i zarządców;

  3/  upowszechnia wiedzę o problematyce obrotu nieruchomościami;

  4/  tworzy system kształcenia i podnoszenia kwalifikacji zawodowych pośredników, rzeczoznawców i zarządców;

  5/ reprezentuje interesy pośredników, rzeczoznawców i zarządców wobec organów administracji państwowej i lokalnej, innych organizacji oraz publikatorów;

  2. Stowarzyszenie osiąga swoje cele poprzez:

  1/ prowadzenie szkoleń, organizowanie konferencji, seminariów, zjazdów;

  2/ prowadzenie działalności wydawniczej;

  3/ podejmowanie innych działań w interesie członków Stowarzyszenia;

  4/ współpracę z innymi krajowymi i zagranicznymi organizacjami.