Nasz profil na Facebook.com - polub nas

aktualności

Aktualności to miejsce gdzie prezentujemy bieżące sprawy z rynku nieruchomości. Aktualności to gablota spraw codziennych. Masz ciekawą sprawę napisz e-mail: biuro@pprn.pl

 • Wspomnienie o Tadeuszu Mikuliku

  Dodano: 28/02/2016

  Tadeusz Mikulik

  Z przykrością przyjęliśmy wiadomość o śmierci 2016-02-26 Tadeusza Mikulika wybitnego organizatora kształcenia profesjonalistów rynku nieruchomości na Śląsku. Pan Tadeusz kierował jako dyrektor przez wiele lat ośrodkiem szkoleniowym w PZiTB w Katowicach. Organizował szkolenia, kursy, studia podyplomowe dla pośredników w obrocie nieruchomościami, rzeczoznawców majątkowych i zarządców nieruchomości. Środowisko rynku nieruchomości uhonorowało Pana Tadeusza w roku 2013 prestiżowym, wyjątkowym wyróżnieniem – Medalem „Zasłużony dla Polskiego Rynku Nieruchomości Pro AEQUO ET BONO.” Pan Tadeusz Mikulik miał za sobą wspaniałą drogę życiową z udziałem w Powstaniu Warszawskim.

  Tadeusz Mikulik_Pasta

  Tadeusz Mikulik Powstanie Warszawskie

  Na fotografii widzimy Pana Tadeusza (w powstaniu pseudonim Wit) ostrzeliwującego gmach PAST-y 20 sierpnia `44 w czasie ataku na broniących się 112 Niemców. Fragment biogramu ze strony Powstańcze Biogramy. „Tadeusz Stanisław Mikulik. Stopień kapral. Miejsce urodzenia Kielce. Udział w konspiracji 1939-1944. W konspiracji od 1942 roku – Kedyw Komendy Głównej Armii Krajowej – kompania „Pegaz”, od lata 1944 r. – batalion „Parasol” – 3. kompania Oddział. Armia Krajowa – zgrupowanie „Radosław” – batalion „Parasol” – 3. kompania; w Śródmieściu kompania ochrony Kwatery Głównej Okręgu Warszawskiego AK Szlak bojowy. Wola – Śródmieście Północ. Losy po Powstaniu. Niewola niemiecka – od 5 października 1944 do listopada jeniec Stalagu XI B w Fallingbostel, następnie w Stalagu VI J w Dorsten, potem w Arbeitskommando 956 Mönchen-Gladbach (Nordrhein-Westfalen). Podczas ewakuacji uciekł z niewoli w dniu 4 kwietnia 1945 r.Numer jeniecki 140516. ” Cześć Jego Pamięci.

  Więcej o drodze życiowej Pana Tadeusza pod linkiem http://ahm.1944.pl/Tadeusz%20Stanislaw_Mikulik

  Czytaj dalej
 • O potoczności i ścisłości języka słów kilka…

  Dodano: 26/02/2016
  Arletta Kolasińska

  Arletta Kolasińska

  Kilka dni temu zadzwonił do mnie klient zainteresowany ofertą mieszkania do wynajęcia. Zaczęliśmy rozmawiać o ewentualnych warunkach zawarcia umowy najmu i… zupełnie nie mogliśmy się dogadać. Kiedy klient mówił o wynajmującym – miał na myśli najemcę. Kiedy ja mówiłam o wynajmującym – mówiłam o właścicielu. W końcu porzuciliśmy nazewnictwo prawne i przeszliśmy na wyrazy opisowo-potoczne typu „ten, kto korzysta”, czy „ten kto odstępuje lokal”.
  Po skończonej rozmowie odłożyłam słuchawkę i pomyślałam, że życie pośrednika byłoby dużo prostsze, gdyby nasi klienci znali chociaż podstawowe terminy i słownictwo związane z procesem najmu lokali. Rozmowy z klientami byłyby krótsze i treściwsze, a nasza praca zdecydowanie mniej stresująca. I w tym momencie zdałam sobie sprawę, że niestety nie tylko klienci mają problem z terminologią kodeksową. Dotyczy to również wielu osób pracujących w naszej branży, którym regularnie mylą się pojęcia i przez to często nie możemy skonkretyzować tematu rozmowy.

  Zatem – jak to jest z tym najmem? Może warto wrócić do początku i przyjrzeć się podstawowym pojęciom wynikającym z definicji najmu?

  Czytaj dalej
 • Formy ochrony zabytków, czyli czym są, a czym nie – rejestr i ewidencja zabytków? (cz. I – rejestr)

  Dodano: 24/02/2016

  Wojciech Szygendowski

   

  Z mojej już ponad dwudziestoletniej praktyki urzędnika – konserwatora zabytków wynika, iż wśród osób mających do czynienia z substancją zabytkową spore problemy nastręcza rozróżnienie między rejestrem a ewidencją zabytków. Pokrótce postaram się wyjaśnić, jakie są obowiązki, ograniczenia, czy ewentualne uprawnienia wynikające do zakwalifikowania obiektu do każdej z tych kategorii? W tym artykule zajmę się obiektami umieszczonymi w rejestrze zabytków, a ściślej z zabytkami nieruchomymi, gdyż to one stanowią najczęstszą kategorię występującą w praktyce osób zajmujących się nieruchomościami.

  Czytaj dalej
 • Społeczne budownictwo czynszowe (TBS). Dwadzieścia lat później. Reaktywacja?

  Dodano: 23/02/2016
  Jan Olczyk

  Jan Olczyk

  Mieszkalnictwo oparte na idei pomocniczości

  Problematyka zaspokajania potrzeb mieszkaniowych w Polsce nadal pozostaje otwartą kwestią. Dochodzenie do własnego mieszkania poprzez nabycie nie zawsze staje się możliwe. Na dodatek przyjęte programy odnowy miast i rewitalizacje zdegradowanej tkanki miejskiej determinują i limitują obszary wsparcia z wyraźnym naciskiem na mieszkalnictwo na wynajem. Władza rządowa oraz samorządowa porządkuje i przywraca równowagę w sektorach budownictwa mieszkaniowego odwołując się do subsydiarności oraz partycypacji społecznej. We wszystkich krajach, w których budowane są społeczne mieszkania czynszowe, społeczeństwa partycypują w kosztach budowy tych mieszkań. Dostęp do tych mieszkań mają jedynie ludzie, których dochody nie przekraczają pewnego wyznaczonego poziomu. Mieszkania te są budowane i zarządzane przez organizacje działające w formule bezzyskowej – non profit, czynsze zaś również nie mogą przekraczać ustalonego przez władze poziomu (czynsz regulowany). Mieszkania podlegają standaryzacji (maksymalna cena inwestycji, minimalne normy powierzchni, wyposażenia i wykończenia). Kraje europejskie rozbudowały program społecznego budownictwa czynszowego i wybudowały kilkanaście milionów mieszkań czynszowych. Mieszkania te stanowią większość zasobów czynszowych w Wielkiej Brytanii – 71% oraz w Holandii (68%), Szwecji (58%), Finlandii (56%) i Austrii (51%).

  Czytaj dalej
 • Wywiad z Hanną Zdanowską – Prezydent Łodzi

  Dodano: 22/02/2016
  Hanna Zdanowska - Prezydent Łodzi

  Hanna Zdanowska – Prezydent Łodzi

  Pani prezydent, co rozumie Pani pod pojęciem rewitalizacji? Bo ostatnio głośno o tym haśle w kontekście Łodzi.

  Hanna Zdanowska, prezydent Łodzi: Rewitalizacja to szeroki proces przemian społecznych, przestrzennych i ekonomicznych na obszarze, który – jak centrum Łodzi – znajduje się w kryzysie. Jej celem jest ponowne przywrócenie do życia zdegradowanej części miasta i uzupełnienie jej o nowe funkcje. Mówiąc prościej – chodzi o to, żeby w takim miejscu dobrze się przebywało, mieszkało i pracowało.

  Remonty kamienic czy modernizacja ulic i chodników to tylko niewielka część działań składających się na rewitalizację. Poprawa przestrzeni musi iść w parze z polepszeniem warunków życia, co zapewniają szerokie działania społeczne, kulturalne, edukacyjne czy ekonomiczne podejmowane w tym procesie.

  Jak ten proces będzie przebiegać w Łodzi ?

  Czytaj dalej
 • Okno na świat

  Dodano: 17/02/2016

  couch

  Dom to inwestycja na całe życie.  Bez względu na to, czy decydujemy się na małe, czy duże lokum musimy wybrać  projekt, który sprosta naszym wymaganiom i zmieści się w planowanym budżecie. Zanim wybierzemy konkretną „bryłę” rozważamy wszystkie za i przeciw, które dotyczą naszej inwestycji.  Przed rozpoczęciem budowy pojawia się odwieczny problem:  parterowy czy piętrowy? Mały, czy duży? Klasyczny, czy nowoczesny? Każdy z nich ma swoje plusy i minusy. Każdy jest inny i  niepowtarzalny,  ale czy modny i wymarzony? 

  Czytaj dalej
 • Demografia a rynek senioralny

  Dodano: 17/02/2016
  Tomasz Błeszyński

  Tomasz Błeszyński

  Mieszkania dla starszych.

  Deweloperzy, pośrednicy i zarządcy nieruchomości powinni już teraz zainteresować się nieruchomościami przeznaczonymi dla seniorów, zanim będzie za późno. Nastawianie się na obsługę młodych ludzi kupujących mieszkania będzie pomału, co raz mniej rentowne. Cały czas na rynku mieszkaniowym utrzymuje się olbrzymia przewaga podaży na popytem. A migracja młodych za granicę dodatkowo podnosi tą statystykę niżu demograficznego. Młodzi dobrze zarabiający mają już zupełnie inne podejście do życia ich szczytem marzeń nie jest i nie będzie zakup mieszkania na 25 letni kredyt hipoteczny. Takie lansowane przez banki i deweloperów projekty przywiązują „chłopa do ziemi” nie dają perspektywy na zysk i powodują utratę mobilności. To przecież oczywista strata czasu i pieniędzy młodzi doskonale zdają sobie z tego sprawę i potrafią liczyć, co i, gdzie się najbardziej opłaca.

  Rynek mieszkaniowy, by przetrwać musi się zmienić.

  Czytaj dalej
 • Plan wykorzystania zasobu nieruchomości jako instrument gospodarki nieruchomościami gminy

  Dodano: 16/02/2016
  Doganowski Roman

  Doganowski Roman

  Pojęcie gospodarowania nieruchomościami jest wieloznaczne. Kojarzy się ono z zarządzaniem, dysponowaniem, zajmowaniem się majątkiem lub jego składnikami. Najogólniej zatem rzecz biorąc, gospodarka nieruchomościami to ogół czynności faktycznych i prawnych, które składają się na zarządzanie, dysponowanie, zajmowanie się nieruchomościami. Gospodarka nieruchomościami może być także traktowana jako system relacji i procedur zachodzących między różnymi podmiotami oraz przedmiotami gospodarowania.

  Podmiotem gospodarowania nieruchomościami (podmiotem gospodarującym) może być zarówno osoba prywatna (fizyczna, prawna, ułomna osoba prawna), jak i publicznoprawna (samorządowa, państwowa), a także jednostka organizacyjne nieposiadająca osobowości prawnej, posiadająca prawo dysponowania określonym zasobem nieruchomości. Natomiast przedmiotem gospodarowania nieruchomościami są nieruchomości jako przedmiot różnych praw – głównie praw rzeczowych (własność, użytkowanie wieczyste, ograniczone prawa rzeczowe: użytkowanie, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, służebność i hipoteka), a także praw zobowiązaniowych, obligacyjnych ( między innymi: najem, dzierżawa, użyczenie i leasing).

  Czytaj dalej
 • Kapitał terytorialny jako strategiczny cel zintegrowanego planowania rozwoju

  Dodano: 15/02/2016


  Tadeusz Markowski

  Terytorialny i funkcjonalny wymiar rozwoju
  Nowe zjawiska gospodarcze, społeczne i kulturowe wyraźnie przewartościowują podejście do konkurencyjności gospodarczej w skali globalnej. W wyniku tych procesów nierozerwalnie związanych z przyśpieszającym postępem technologicznym i informatyzacją społeczeństw, zmieniają się źródła tzw. przewag konkurencyjnych z jakich korzystają coraz silniej umiędzynarodowione sfery wytwórcze i usługowe.

  Czytaj dalej
 • Pośrednik nieruchomości – ekspert w sprzedaży oraz zakupu lokali komercyjnych

  Dodano: 12/02/2016

  Znalezienie nieruchomości odpowiadającej naszym wymaganiom nierzadko przysparza wiele trudności. Najwyższą poprzeczką do pokonania są cena oraz warunki najmu bądź zakupu nieruchomości. W przeciwieństwie do rynku wtórnego, który dysponuje niezliczonymi ofertami, rynek powierzchni komercyjnych zamyka się w węższych ramach. Dokonując najmu bądź zakupu lokalu komercyjnego w celach działalnościowych (pomieszczenie biurowe, gabinet lekarski, magazyn), niezbędnym jest posiadanie wiedzy w zakresie pozyskiwania nieruchomości wykorzystywanych do celów komercyjnych. Aby uniknąć niepotrzebnego stresu związanego z procesem pozyskania lokalu, warto skorzystać z pomocy osoby posiadającej doświadczenie w branży nieruchomości. 

  Czytaj dalej

Media

Prezentujemy informacje o ciekawych opiniach i wypowiedziach w mediach odnoszących się do rynku nieruchomości.

 • Urządzamy wnętrza w jesiennym stylu

  Dodano: 22/09/2016

  Wielkimi krokami zbliża się do nas jesień. Zwolennicy tej pory roku mogą wykorzystać jesienne akcenty we własnych mieszkaniach. Jak urządzić wnętrza w jesiennym stylu?

  Czytaj dalej
 • UOKiK – kolejny istotny pogląd wobec mBanku

  Dodano: 22/09/2016

  Prezes UOKiK po raz kolejny wyraził istotny pogląd. Dotyczy on niedozwolonych klauzul stosowanych przez mBank w umowach o kredyt hipoteczny w CHF. Dwa zakwestionowane postanowienia umożliwiały bankowi dowolne ustalanie wartości kupna i sprzedaży franka szwajcarskiego, na podstawie których dokonywano waloryzacji kwoty kredytu i wysokości rat kapitałowo-odsetkowych. Trzecia z klauzul nieprecyzyjnie określała przesłanki zmiany oprocentowania kredytu.

  Czytaj dalej
 • PIT – zachowek nie pomniejsza podatku

  Dodano: 22/09/2016

  Według fiskusa zachowek nie stanowi kosztu uzyskania przychodu i tym samym nie ma wpływu na podatek dochodowy przy sprzedaży nieruchomości. W związku z tym osoba, która dokonała sprzedaży nieruchomości przed upływem pięciu lat od nabycia będzie zobowiązana do zapłaty PIT, niezależnie od tego czy przekazała zachowek innym spadkobiercom.

  Czytaj dalej