Nasz profil na Facebook.com - polub nas

aktualności

Aktualności to miejsce gdzie prezentujemy bieżące sprawy z rynku nieruchomości. Aktualności to gablota spraw codziennych. Masz ciekawą sprawę napisz e-mail: biuro@pprn.pl

 • Ukazał się pierwszy na rok 2014 numer pisma „Doradca Rynku Nieruchomości” .

  Dodano: 23/12/2013

  Ukazał się pierwszy na rok 2014 numer pisma „Doradca Rynku Nieruchomości” . Pismo – nasza własna środowiskowa gazeta, magazyn, kwartalnik, ma być odtrutką na pojawiającą się ostatnio w życiu politycznych i gospodarczym pochwałę wyższości niekompetencji nad rozumem. Pismo „Doradca Rynku Nieruchomości” ma być materialnym świadectwem wyżej określonej postawy afirmacji permanentnej edukacji. W naszym piśmie będziemy szukać odpowiedzi na pytania związane z szeroko rozumianym rynkiem nieruchomości. Doradca Rynku Nieruchomości zaczyna jako pismo papierowe. Będzie jednak dostępne w Sieci bo taki jest znak czasu. Wkrótce udostępnimy wersję online naszego czasopisma. Wśród autorów znajdziemy same znakomitości. Pismo nie będzie kolorowym gadżetem będzie miejscem mądrej dysputy. Mierzymy do poziomu pisma naukowego choć nie będziemy unikać formy i treści popularnonaukowych. Może nam się uda. Pismo jest bezpłatne. Mają do niego prawo członkowie PTEiDRN uczestnicy konferencji i seminariów a online wkrótce – wszyscy. 🙂
  Podajemy link do pobrania numeru 1 Doradca Rynku Nieruchomości POBIERZ

  Czytaj dalej
 • Zasady funkcjonowania licencyjnego systemu kompetencyjno – jakościowego F PPRN zawodów rynku nieruchomości – pośrednika w obrocie nieruchomościami i zarządcy nieruchomości.

  Dodano: 23/12/2013

  Zasady funkcjonowania licencyjnego systemu kompetencyjno – jakościowego F PPRN zawodów rynku nieruchomości – pośrednika w obrocie nieruchomościami i zarządcy nieruchomości.

  Federacja Porozumienie Polskiego Rynku Nieruchomości dla podniesienia jakości świadczonych przez pośredników w obrocie nieruchomościami i zarządców nieruchomości usług, dla dobra konsumentów wprowadza dobrowolny, powszechny ogólnopolski system potwierdzania kwalifikacji i kompetencji zawodów rynku nieruchomości F PPPRN jako ideową kontynuację dotychczasowego systemu licencjonowania, wolnego od wad, dostosowanego do nowoczesnego rynku nieruchomości.

  Czytaj dalej
 • Komunikat Saga BROKERS w sprawie Wznowienie polisy OC pośrednika / zarządcy nieruchomości na 2014 rok.

  Dodano: 21/12/2013

  Komunikat Saga BROKERS w sprawie Wznowienie polisy OC pośrednika (zarządcy) nieruchomości na 2014 rok. (Komunikat otrzymany w dniu 23 grudnia 2013 roku)

  Szanowni Państwo,
  uprzejmie informujemy, że przygotowana przez Saga Brokers propozycja w zakresie ubezpieczenia OC pośrednika w obrocie nieruchomościami na rok 2014 jest już dla Państwa dostępna na stronach naszego serwisu internetowego frontin.pl. W serwisie tym udostępniamy także kalkulator, który pozwala obliczyć składkę uwzględniającą przysługujące Państwu zniżki oraz umożliwia porównanie ofert.

  Na rok 2014 przygotowaliśmy propozycję ubezpieczenia przygotowaną przez trzech ubezpieczycieli: Concordię, Generali oraz PZU.

  Zwracamy uwagę, że od 1 stycznia 2014 roku zmienia się uregulowanie dotyczące tego, kto ma obowiązek zawrzeć ubezpieczenie OC. Od tego dnia obowiązek ubezpieczenia OC dotyczy przedsiębiorcy prowadzącego działalność w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami.

  Zatem obowiązek ten dotyczy:
  – osób fizycznych wykonujących czynności pośrednictwa w obrocie nieruchomościami w ramach prowadzonej działalności,
  – osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej (nawet jeśli pośrednictwo w obrocie nieruchomościami jest tylko jednym z wielu rodzajów prowadzonej działalności),
  – wspólników w spółce cywilnej (każdego z osobna), spółka bowiem nie jest podmiotem praw i obowiązków (zatem nie może zawrzeć umowy ubezpieczenia).

  Z uwagi na ustawowy zakaz zawierania umów ubezpieczenia obowiązkowego z datą wsteczną, prosimy o terminowe składanie wniosków o ubezpieczenie (przed upływem okresu aktualnej polisy). Decydujące znaczenie ma data wpływu wniosku.
  Z poważaniem

  Zespół SAGA Brokers
  ————————————————————
  Komunikat Saga BROKERS w sprawie Wznowienie polisy OC pośrednika (zarządcy) nieruchomości na 2014 rok. (Komunikat otrzymany w dniu 20 grudnia 2013 roku)

  Szanowni Państwo,
  do dnia dzisiejszego nie zostały opublikowane Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia OC pośrednika i zarządcy nieruchomości. Z informacji z Ministerstwa Finansów wynika, że zostały podpisane i oczekują na publikację. Spodziewamy się tej publikacji lada moment, w związku z tym zapraszamy do systemu transakcyjnego frontin.pl w poniedziałek, 23 grudnia 2013 r.

  Czytaj dalej
 • Zamiast państwowych licencji pośrednika i zarządcy nieruchomości – Powszechnie Dostępne Fakultatywne Licencje Federacji Porozumienie Polskiego Rynku Nieruchomości.

  Dodano: 15/12/2013
  pprn_hasło

  W piątek 13 grudnia 2013 roku w Łodzi odbyło się zwyczajne posiedzenie Rady Naczelnej Federacji Porozumienie Polskiego Rynku Nieruchomości.

  Rada Naczelna – Najwyższa władza Federacji PPRN podsumowała działalność w sferze obsługi dotychczasowego systemu licencjonowania w szczególności w kwestii rozliczania praktyk zawodowych i wydawania dzienników praktyk.

  Złożono podziękowania pełnomocnikom Federacji działającym w tym zakresie. Federacja podsumowała także działalność komisji do których delegowane byli przedstawiciele stowarzyszeń zrzeszonych w Federacji dziękując za ich pracę.

  Rada Naczelna przeprowadziła dyskusję i przyjęła wnioski co do zmieniającej się roli stowarzyszeń i federacji w obliczu deregulacji. Stwierdzono, że pomijając wszystkie negatywne skutki deregulacji, której konsekwencje w szczególności odczują konsumenci, nowa sytuacja wreszcie całkowicie uzależnia byt organizacji zawodowych od wypełniania przez nie roli akceptowanej przez środowisko.

  Federacja Porozumienie Polskiego Rynku Nieruchomości znając swoje znaczące miejsce i wartość na rynku nieruchomości podejmie starania wychodzące naprzeciw oczekiwaniom środowiska w dziedzinach dotąd nie obejmowanych przez ruch zawodowy.

  Rada Naczelna przyjęła do wiadomości informację o losach porozumienia 9 a później 8 federacji a także informację o fiasko budowy wspólnego systemu jakościowo kompetencyjnego.

  Rada Naczelna zaakceptowała przedstawione przez Zarząd zasady funkcjonowania autonomicznego licencyjnego systemu kompetencyjno jakościowego F PPRN w zakresie zawodów rynku nieruchomości pośrednika w obrocie nieruchomościami i zarządcy nieruchomości. Rada Naczelna przyjęła do wiadomości, że system obejmuje także dodatkowe ścieżki kariery zawodowej, w szczególności doradztwa w zakresie rynku nieruchomości.

  Czytaj dalej
 • Powołana została Kapituła Medalu Zasłużony dla Polskiego Rynku Nieruchomości. PRO AEQUO ET BONO

  Dodano: 14/12/2013


  Powołana została Kapituła Medalu Zasłużony dla Polskiego Rynku Nieruchomości.

  Dobiegający już prawie ćwierćwiecza wolny rynek nieruchomości w Polsce, zasługuje na podsumowanie. Nie chodzi bynajmniej o analizy ekonomiczne i prawne bowiem są one przedmiotem ożywionej bieżącej dyskusji, bardziej chodzi o spojrzenie na wydarzenia na rynku nieruchomości w sensie osób, które brały udział w jego budowie i tworzeniu.

  Koniec roku 2013 to kres dobrych rozwiązań zawodowych w obszarze rynku nieruchomości. Zasada kompetencji i wiedzy jako kryterium bezpiecznego dla rynku świadczenia usług przez pośredników w obrocie nieruchomościami i przez zarządców nieruchomości sprawdzała się przez ostatnie 16 lat. W tym czasie biorąc pod uwagę wszystkich pośredników, zarządców i rzeczoznawców wykształconych zostało blisko 60 tysięcy specjalistów. Wiedza dotycząca nieruchomości jest szeroka, związana jest z wieloma aspektami życia od kwestii finansowych, prawnych, technicznych, aż do kwestii ochrony zdrowia a nawet życia.

  Od nowego 2014 roku wiedza i standardy zawodowe przestają być jakimkolwiek kryterium formalnych dla świadczenia usług pośredniczenia i zarządzania w obszarze nieruchomości. Okazją do przemyśleń jest także 10 rocznica powstania Powszechnego Towarzystwa Ekspertów i Doradców Rynku Nieruchomości. Wierzymy że dyskusja i wzajemny szacunek zbliża ludzi a słowo dziękuję jest pomostem łączącym czasami różne spojrzenia na rzeczywistość. Lepiej dziękować za dobro niż pamiętać zło – uznajemy to za słuszne i dobre.

  Dla podziękowania tym, którzy przyczyniali się i przyczyniają dla podniesień spraw nieruchomości na profesjonalny poziom, tym którzy byli wychowawcami dla profesjonalistów, którzy choć dzisiaj zapomniani byli wolontariuszami organizacji zawodowych, ustanowiony został wyjątkowy Medal Zasłużony dla Polskiego Rynku Nieruchomości. Medal, którego projekt opracowany został przez wybitnego artystę Profesora łódzkiej Akademii Sztuk Pięknych Pana Włodzimierza Morawskiego a odlany został rękami najlepszych fachowców z form, z których wyszło wiele wspaniałych medali. Medal stanowi nie tylko wyróżnienie, ale przez swoją unikalność posiada także wartość kolekcjonerską.

  Czytaj dalej
 • 10 lat Powszechnego Towarzystwa Ekspertów i Doradców Rynku Nieruchomości! Zapraszamy NA jubileuszową sesję!

  Dodano: 03/12/2013

  Szanowni Państwo!

  Z przyjemnością informujemy, że Powszechne Towarzystwo Ekspertów i Doradców Rynku Nieruchomości kończy 10 lat!

  W związku z tym, serdecznie zapraszamy wszystkich Państwa, na jubileuszową sesję Powszechnej Akademii Rynku Nieruchomości w trakcie której odbędzie się uroczyste wręczenie wyróżnień i nagród dla wybitnych osób szczególnie zasłużonych dla polskiego rynku nieruchomości.

  Oprócz tego jak zwykle: ciekawe wykłady (Wypalenie zawodowe w pracy profesjonalisty rynku nieruchomości), ważkie tematy (System kompetencyjny zawodów rynku nieruchomości po deregulacji), a po szkoleniu bankiet.

  Więcej informacji na stronie: http://profesjonalista.net/v2/wordpress/?p=7485

  Czytaj dalej
 • Łódź. 14-15 grudnia 2013 Seminarium Powszechnej Akademii Rynku Nieruchomości PTEiDRN. Zostań Doradcą Rynku Nieruchomości PTEiDRN.

  Dodano: 01/11/2013
  hi_lodz_budynek_noc_logo

  Super specjalna sesja odbywająca się w ramach obchodów 10-lecie Powszechnego Towarzystwa Ekspertów i Doradców Rynku Nieruchomości. Towarzystwo zostało założone w dniu 19 grudnia 2003 roku. Ogólnopolski Zjazd Założycielski, który się odbył się w Łodzi, zaakceptował dokumenty Zjazdowe w tym Statut Towarzystwa. Specjalna zimowa Sesja Powszechnej Akademii Nieruchomości PTEiDRN jest otwarta dla zainteresowanych profesjonalistów rynku nieruchomości. Sesja ma wyjątkowy charakter.

  Czytaj dalej
 • Komunikat F PPRN – prezydencji porozumienia 7. Federacji z posiedzenia zespołu ds. budowy wspólnego systemu kompetencyjno – jakościowego.

  Dodano: 28/10/2013
  pprn_logo_male

  Komunikat F PPRN – prezydencji porozumienia 7. Federacji z posiedzenia zespołu ds. budowy wspólnego systemu kompetencyjno – jakościowego.

  W dniu 28 października 2013 roku w Łodzi spotkały się Federacje; Polska Federacja Stowarzyszeń Zawodów Nieruchomości, Federacja Porozumienie Polskiego Rynku Nieruchomości, Polska Unia Właścicieli Nieruchomości, Polska Federacja Zarządców Nieruchomości, Federacja Gospodarki Nieruchomościami (online).

  Przyjęto do wiadomości skierowane do sekretariatu prezydencji pismo Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości o zaprzestaniu uczestnictwa PFRN w pracach nad wspólnym projektem licencyjnym federacji dla rynku nieruchomości, a także zaprzestaniu uczestnictwa w pracach porozumienia 9. Federacji.

  Uczestnicy uznali, że rezygnacja przez Polską Federację Rynku Nieruchomości z udziału we wspólnych pracach dla polskiego rynku nieruchomości i realizowanie własnych projektów – uniemożliwia osiągnięcie wspólnych celów stawianych przez zespół. Z powodów powyższych zespół z dniem dzisiejszym zakończył swoją misję.

  Przyjęto do wiadomości pismo Polskiej Izby Rzeczoznawstwa Majątkowego o wyjściu z porozumienia 9. Federacji.
  Uczestnicy uznali, że niezależnie od zamknięcia prac ww. zespołu – utrzymanie wspólnej płaszczyzny dla dialogu pomiędzy różnymi organizacjami rynku nieruchomości jest wyjątkową wartością i w tej sytuacji wyrazili chęć kontynuowania spotkań w ramach porozumienia 7. Federacji. Inicjatywa wobec zmniejszenia się stanu ilościowego federacji będzie nazywana „porozumieniem 7. Federacji”.

  Ustalono kolejny termin spotkania porozumienia 7. Federacji, które będzie poświęcone nowym inicjatywom legislacyjnym w obszarze rynku nieruchomości. Określono zasady przekazywania prezydencji porozumienia 7. Federacji kolejnym organizacjom.

  Prezydencja porozumienia 7. Federacji za okres październik – grudzień 2013 roku
  Zbigniew Kubiński
  Federacja Porozumienie Polskiego Rynku Nieruchomości

  Czytaj dalej
 • Hurra jest już nas w Grupie Doradców Rynku Nieruchomości na FB 5000 uczestników.

  Dodano: 27/10/2013
  1

  Hurra jest już nas w Grupie Doradców Rynku Nieruchomości na Facebook 5000 uczestników. Serdecznie gratuluję nam wszystkim. Cieszę się że grupa u podstaw, której leży wzajemny szacunek dla siebie wzajemnie i szacunek dla wiedzy tak szybko się rozwija się. To Wy wszyscy – uczestnicy Grupy jesteście autorami tego ogromnego wzrostu. Z serca wszystkim dziękuję. Zbigniew Kubiński

   

  Patrz LINK https://www.facebook.com/groups/PTEiDRN/

  Czytaj dalej
 • Komunikat Federacji PPRN w sprawie nadawania uprawnień i licencji zawodowych

  Dodano: 23/10/2013

  Uwaga!!

  Po raz kolejny przypominamy, że zgodnie z treścią przepisu § 27 ust. 1 oraz 38 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 15 lutego 2008 r. w sprawie nadawania uprawnień i licencji zawodowych w dziedzinie gospodarowania nieruchomościami (Dz. U. Nr 31, poz. 189, z późn. zm.),    ostatnie terminy składania wniosków  do Ministerstwa o nadanie  licencji upływają;

  28  października br.  o nadanie  licencji zawodowych  w zakresie zarządzania nieruchomościami,

  30  października br. o nadanie  licencji zawodowych  w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami.

  Niniejsza informacja sformułowana na podstawie komunikatu Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Patrz LINK http://www.transport.gov.pl/2-48241aea62a20-1794728-p_1.htm

  Stosownie do postanowień § 42 ust. 1 ww. rozporządzenia, kandydat na pośrednika w obrocie nieruchomościami albo na zarządcę nieruchomości składa do ministra odpowiednio wniosek o nadanie licencji zawodowej w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami albo wniosek o nadanie licencji zawodowej w zakresie zarządzania nieruchomościami, nie później niż na czterdzieści dni przed wybranym terminem postępowania kwalifikacyjnego.

  Ostatni dzień składania wniosków oznacza ostateczną datę złożenia wniosku w siedzibie Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej (Warszawa, ul. Wspólna 2/4) lub nadania drogą pocztową, na poniżej wskazany adres:

  Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej

  Departament Gospodarki Nieruchomościami

  00-926 Warszawa ul. Wspólna 2/4

  Czytaj dalej

Media

Prezentujemy informacje o ciekawych opiniach i wypowiedziach w mediach odnoszących się do rynku nieruchomości.

 • Ocieplenie budynku, instalacje wewnętrzne – jakie formalności?

  Dodano: 20/10/2016

  Jakich formalności należy dopełnić aby ocieplić budynek oraz wybudować instalacje wewnętrzne? Jak znowelizowane w 2015 roku przepisy Prawa budowlanego usprawniły te procedury? Kiedy wymagane jest pozwolenie na budowę, a kiedy wystarczy zgłoszenie?

  Czytaj dalej
 • Lokalizacja – gdzie kupić mieszkanie?

  Dodano: 20/10/2016

  Lokalizacja stanowi bardzo ważny element mający wpływ na decyzje o wyborze kupowanego mieszkania. Lokalizacja ma wpływ nie tylko na cenę nieruchomości, lecz również komfort jej mieszkańców. Na co zwrócić uwagę analizując lokalizację danej nieruchomości?

  Czytaj dalej
 • REAS – Raport o rynku mieszkaniowym w III kwartale 2016 r.

  Dodano: 20/10/2016

  Po raz kolejny firma doradcza REAS opublikowała kwartalny raport, w którym podsumowała sytuację na rynku mieszkaniowym w Polsce. Jakie zjawiska charakteryzowały rynek nieruchomości mieszkaniowych w III kwartale 2016 r.? Jak kształtował się popyt, podaż oraz ceny? Jakie są prognozy dla rynku nieruchomości mieszkalnych w kolejnych miesiącach?

  Czytaj dalej