Nasz profil na Facebook.com - polub nas

aktualności

Aktualności to miejsce gdzie prezentujemy bieżące sprawy z rynku nieruchomości. Aktualności to gablota spraw codziennych. Masz ciekawą sprawę napisz e-mail: biuro@pprn.pl

 • Praca dla ludzi o silnych nerwach „Pokonaj ten stres”, „Real estate stress managent” – artykuł Tomasza Łysakowskiego

  Dodano: 11/02/2015

  Tomasz Łysakowski

  W wielu amerykańskich badaniach zawód pośrednika w obrocie nieruchomościami (real estate broker) jest uważany za jedną z najbardziej stresujących profesji. Składa się na to wiele czynników: wysokie prowizje (traktowane jako olbrzymie stymulatory do działania), ale łączące się z dużą na kryzysowym rynku niepewnością ich wypracowania; napięty grafik działań (bywa że agent pracuje i powyżej 16 godzin dziennie) i duże obciążenia poznawcze, związane ze spotykaniem wciąż nowych ludzi i pamiętaniem szczegółów ich życia. Wszystko to sprawia, że agentom nieruchomości bardzo łatwo stać się ofiarą nadmiaru stymulacji lub przeciążenia pracą. Jedno i drugi może doprowadzić do wypalenia zawodowego, a nawet do problemów zdrowotnych.

  Czytaj dalej
 • Doradztwo na rynku nieruchomości – artykuł Romana Doganowskiego

  Dodano: 09/02/2015

  Roman Doganowski

  Wprowadzenie
  Dynamiczne zmiany polskiej gospodarki są nieodłącznie związane z inwestycjami na rynku nieruchomości, które można postrzegać jako jeden z przejawów i obszarów funkcjonowania rynku finansowego. Należy jednak zwrócić uwagę, że jest to tylko jedna z możliwych funkcji rynku nieruchomości i specjaliści zajmujący się doradztwem muszą się liczyć z faktem, że potencjalnymi klientami będą również osoby (firmy) traktujące nieruchomości w sposób szczególny, abstrahujący od jego czysto finansowej roli.

  Czytaj dalej
 • Dlaczego rynek nas nie kocha? – artykuł Łukasza Kruszewskiego

  Dodano: 09/02/2015
  lukasz-kruszewski

  Łukasz Kruszewski

  Miłość to zagadkowa rzecz. Wielu o niej mówi, lecz nikt jej nie widział. Wielu pragnie, żaden jednak nie wie, jak się z nią obchodzić? Z jednej strony doprowadza do paranoicznej euforii, z drugiej do głębokiej nienawiści. Może prawdę znał Norwid twierdząc, iż prawdziwa miłość, taka która nas nigdy nie zdradzi, to miłość do nas samych?

  Każdy chce być kochanym tylko w poszukiwaniu miłości zapomina, że aby ją otrzymywać najpierw należy nią obdarzać. A z tym już trudniej.

  Czytaj dalej
 • Kupić czy wynająć? Analiza decyzji podmiotów na rynku mieszkaniowym de-terminowanych polityką mieszkaniową- artykuł: Jacek Łaszek, Hanna Augustyniak, Krzysztof Olszewski, Joanna Waszczuk

  Dodano: 05/02/2015
  OLYMPUS DIGITAL CAMERA

  Jacek Łaszek

  1. Wprowadzenie

  Posiadanie mieszkania ma duże znaczenie dla gospodarstw domowych, gdyż wytwarza ono strumień użyteczności, może być użyte jako zabezpieczenie kredytu oraz stanowi zwykle aktywo o najwyższej wartości. Przegląd determinantów popytu mieszkaniowego i mechanizmy kształtowania się cen mieszkań zostały przedstawione w pracach Augustyniak i in. (2012) i Augustyniak i in. (2013). Większość nowych mieszkań kupowana jest przy wsparciu kredytem, co ma istotny wpływ na sektor bankowy. Lokal mieszkalny jest dobrym sposobem alokacji oszczędności, jednak jednocześnie utrudnia społeczeństwu mobilność. W krajach Europy Środkowo-Wschodniej (CEE) obserwujemy bardzo wysoki udział mieszkań własnościowych (OOH) w relacji do wynajmu.

  Czytaj dalej
 • Komunikat Przewodniczącego Centralnej Komisji Egzaminacyjnej FPPRN

  Dodano: 04/02/2015

  Na podstawie Regulaminu Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Federacji Porozumienie Polskiego Rynku Nieruchomości wyznaczone zostały kolejne terminy egzaminów licencyjnych dla kandydatów na licencję pośrednika w obrocie nieruchomościami i zarządcy nieruchomości FPPRN, które odbędą się;

  17 lutego 2015 roku o godzinie 11 w sekretariacie zamiejscowym Federacji Porozumienie Polskiego Rynku Nieruchomości Łódź al. Kościuszki 3, informacje tel. 510 069 316,

  Czytaj dalej
 • Jak można rozwiązać uwarunkowania historyczne nieruchomości w Polsce

  Dodano: 04/02/2015

  Wojciech Dyakowski

  Jesteśmy Państwem, w którym bardzo poważny wpływ na rynek nieruchomości ma historia. Może nie wprost ta Wielka, ale na pewno jej konsekwencje. W obecnych granicach Polski są bowiem tereny objęte ongiś różnymi systemami prawnymi zaborców. Chociaż od odzyskania niepodległości w 1918 r. minęło już blisko 100 lat, to niestety nadal brakuje rozwiązań prawnych jednoznacznie niwelujących różnice pomiędzy tymi systemami.

  W okresie II RP podjęto wiele wysiłków by doprowadzić do jednolitości, jednak prace te zostały brutalnie przerwane wybuchem II wojny światowej. Niemcy i Sowieci zaczęli szybko wprowadzać swoje prawo. Łamali przy tym prawa do nieruchomości ludności polskiej. Przede wszystkim mordowali ludzi, a właścicieli nieruchomości i ich bliskich było wśród nich bardzo wielu.

  Czytaj dalej
 • Porównanie inwestycji w nieruchomości metodą zakumulowanego kapitału

  Dodano: 02/02/2015

  Maciej Tertelis

  Jednym z podstawowych rodzajów decyzji, przed którymi staje inwestor w branży nieruchomości komercyjnych jest wybór pomiędzy kilkoma alternatywnymi inwestycjami. Wybór ten padnie na przedsięwzięcie, które ma większą wartość z punktu widzenia danego inwestora. Artykuł niniejszy przedstawia zwięzłą charakterystykę powszechnie stosowanych metod pomiaru efektywności inwestycji oraz rozwija jedną z najbardziej wszechstronnych analiz inwestycyjnych – tzw. metodę porównania zakumulowanego kapitału.

  Czytaj dalej
 • Relacja z IX Krajowej Konferencji Rynku Nieruchomości – sesja Powszechnej Akademii Nieruchomości PTEiDRN 13-14 grudnia 2014

  Dodano: 02/02/2015
  IMG_4516

   

  ZAKOŃCZYŁA SIĘ IX KRAJOWA KONFERENCJA RYNKU NIERUCHOMOŚCI PTEiDRN.

  W dniach 13-14 grudnia 2014 w Łodzi w Hotelu Holiday Inn odbyła się wyjątkowa IX Krajowa Konferencja Rynku Nieruchomości, to była również wspaniała sesja Powszechnej Akademii Nieruchomości PTEiDRN.
  WYJĄTKOWY, UROCZYSTY CHARAKTER SPOTKANIA.

  Czytaj dalej
 • Monitoringi Naszego Rynku Nieruchomości – artykuł – Leszek Kałkowski

  Dodano: 28/01/2015

  „Monitor – ten, kto udziela potrzebnych wiadomości, instrukcji,
  pouczeń, napomnień i przestrzega, doradza…”
  Słownik wyrazów obcych PWN 1955

  Leszek Kałkowski

  Zastosowane do rodzimego rynku nieruchomości okazują się pożytecznym narzędziem jego identyfikacji. Dostarczają informacji o rozmiarach, strukturze, dynamice i wartości transakcji nieruchomościowych przydatnych w rożnego rodzaju analizach.

  Obserwacji rynku dokonują przede wszystkim instytucje urzędowe w ramach swoich obowiązków statutowych. To urzędy statystyczne, resorty gospodarcze, uczelnie i placówki naukowo – badawcze. Instytucje te gromadzą, przetwarzają i przechowują zebrane informacje, częściowo lub w całości je upubliczniają w formie wydawnictw lub techniką informatyczną. Niektóre dane otrzymujemy w stanie surowym, częściej przetworzone i opatrzone komentarzami….

  Potrzeby rozwijającego się rynku nieruchomości skłaniają do zaprezentowania głównych, funkcjonujących współcześnie, zbiorów  monitoringowych, które periodycznie udostępniają nam wiedzę na jego temat.

  Głównym, pierwotnym źródłem są akty notarialne, warunkujące dokonanie transakcji nieruchomościowej. W 2013 r. sporządzało je ponad 2 tysiące czynnych notariuszy w formie 1,5 miliona aktów notarialnych z czego ponad 1,3 dotyczyła transakcji nieruchomościowych. Na podstawie corocznych, obowiązkowych sprawozdań notariuszy, za pośrednictwem zwierzchniego resortu sprawiedliwości pojawia się od lat w Roczniku Statystycznym informacja o ich działalności.

  Czytaj dalej
 • Rynek nieruchomości w systemie planowania przestrzennego – artykuł Tadeusza Markowskiego

  Dodano: 20/01/2015


  Tadeusz Markowski
  Rynek nieruchomości w systemie planowania przestrzennego

  Stan wiedzy o globalnej gospodarce przestrzennej i wynikających stąd zagrożeniach dla rozwoju kraju nie jest wpisany w wewnętrzny (społeczny) system wartości. Stąd też skutki funkcjonowania ułomnych rynków, które ujawniają się w dłuższym okresie są ignorowane przez polityków. Zwolennicy liberalnej gospodarki rynkowej zapominają (a także nie rozumieją ) , że ziemia nie jest towarem w powszechnym w rozumieniu tego słowa. Nie jest bowiem produktem „odtwarzalnym” w procesie produkcji. Sygnały w postaci ceny ziemi nie alokują działalności optymalnie tj., zgodnie klasyczną regułą prawa popytu i podaży, jak to ma miejsce przy relatywnie bardzo sprawnych rynkach towarów. Nie można do niej więc stosować ogólnych reguł ekonomicznych i prawnych jak do towarów i dóbr prywatnych.

  Czytaj dalej

Media

Prezentujemy informacje o ciekawych opiniach i wypowiedziach w mediach odnoszących się do rynku nieruchomości.

 • Jak można zaoszczędzić przy wykończeniu domu?

  Dodano: 26/04/2017

  Zanim zamieszkamy w nowym domu musimy go wykończyć. Przed przystąpieniem do prac wykończeniowych warto zastanowić się, przy których elementach możemy trochę zaoszczędzić, a przy których nie opłaca się tego robić. Jakie czynniki mają wpływ na koszt wykończenia? Gdzie szukać oszczędności?

  Czytaj dalej
 • Kwietniowy ranking kredytów hipotecznych

  Dodano: 26/04/2017

  Czy będąc od lat klientem danego banku możemy liczyć na lepsze warunki uzyskania kredytu hipotecznego? W bieżącym miesiącu portal Bankier.pl dokonał analizy, w których bankach pracujące małżeństwo z dzieckiem uzyska najkorzystniejsze warunki kredytowania celem sfinansowania zakupu lokalu mieszkalnego na rynku pierwotnym, przy założeniu w pierwszym wariancie – że osoby te od kilkunastu miesięcy posiadają w danym banku ROR i kartę debetową oraz w drugim przypadku – że osoby nie są klientami danego banku. W którym banku mogą oni oczekiwać najniższej marży, przy założeniu że posiadają odpowiednio 10- i 20-procentowy wkład własny?

  Czytaj dalej
 • Czy fundusze REIT atrakcyjne dla polskiego rynku nieruchomości?

  Dodano: 26/04/2017

  Serwis nieruchomości Dompress.pl przeprowadził wśród przedstawicieli pierwotnego rynku nieruchomości sondę dotyczącą funduszy REIT. Czym są fundusze REIT? Czy według deweloperów fundusze REIT mogą stanowić atrakcyjną opcję inwestowania dla osób, które dotychczas lokowały środki w nieruchomości na wynajem?

  Czytaj dalej