Nasz profil na Facebook.com - polub nas

aktualności

Aktualności to miejsce gdzie prezentujemy bieżące sprawy z rynku nieruchomości. Aktualności to gablota spraw codziennych. Masz ciekawą sprawę napisz e-mail: biuro@pprn.pl

 • Ostatni test w konkursie wiedzy dla agentów

  Dodano: 14/01/2015


  Ostatnia szansa, by podjąć wyzwanie i stanąć do gry o nagrody w konkursie wiedzy o nieruchomościach dla agentów!
  Rozwiąż test na: http://www.nieruchomosci-online.pl/testy-wiedzy.html

  Czytaj dalej
 • Zawód pośrednika to stan emocjonalny – artykuł Sławomira Gańskiego.

  Dodano: 14/01/2015

  Sławomir Gański

  „Zawód pośrednika” to stan emocjonalny. Sławomir Gański

  Dekada Polski w Unii Europejskiej jest dobrą okazją do wszelkich podsumowań. Warto więc także pokusić się o „diagnozę” stanu rynku usług w obrocie nieruchomościami – a że „pacjent jest chory każdy widzi”. Co tak naprawdę się zdarzyło się w ostatnich latach? Czy „nowe”, które nastało faktycznie wyeliminowało patologię i oznacza postęp, czy też jak twierdzą niektórzy jest kolejnym „skokiem na kasę”. Pewne jest jedno: wbrew lub nie daj Boże zgodnie z zamierzeniami decydentów – dzieje się coś bardzo niedobrego. Aktualne jest pytanie czy małe agencje pośrednictwa w obrocie nieruchomościami podzielą los „biur pisania podań”, o których dziś mało kto pamięta – a jeżeli tak, kto na tym straci a kto zyska bo raczej nie będą to Klienci (?)

  Pośrednicy pamiętają swój entuzjazm sprzed lat. Chcieli porządkowania rynku nieruchomości i standardów działania, które zapewnią im społeczne uznanie. Chcieli być postrzegani jako fachowcy i na tym fundamencie budować swoją zawodową przyszłość. 

  Czytaj dalej
 • Możliwość zasiedzenia części nieruchomości w zakresie przekroczonych granic gruntu przy budowie przez użytkownika wieczystego – artykuł Rafała Kasprzyka

  Dodano: 13/01/2015

  kasprzyk
  Możliwość zasiedzenia części nieruchomości w zakresie przekroczonych granic
  gruntu przy budowie przez użytkownika wieczystego

  Za punkt wyjścia przyjmijmy stan faktyczny, który zdarza się wprawdzie sporadycznie, ale ma istotne znaczenie w obrocie nieruchomościami bez uregulowanego stanu prawnego. Nabywca czasem godzi się nabyć taką nieruchomość taniej, biorąc na siebie koszty i ryzyko prawnej regulacji. W niniejszym artykule chodzi o sytuację, gdy budynek częściowo został posadowiony przez użytkownika wieczystego na gruncie oddanym mu w to użytkowanie i jednocześnie na gruncie sąsiednim wskutek nieumyślnego przekroczenia granic przy budowie. Punktem wyjścia dalszego wywodu powinna być ocena charakteru prawnego władztwa użytkownika wieczystego co do nieruchomości wyjściowej. Posiadanie w zakresie użytkowania wieczystego jest również posiadaniem zależnym. Można wprawdzie zasiedzieć użytkowanie wieczyste, ale tylko co do nieruchomości oddanej wcześniej w użytkowanie wieczyste. Zasiedzenie może biec tylko przeciwko poprzedniemu użytkownikowi wieczystemu, a nie przeciwko właścicielowi. Wynika to z utrwalonego orzecznictwa 1.

  Użytkownik wieczysty jest posiadaczem zależnym co do gruntu wyjściowego. Powstaje jednak pytanie, jaki charakter ma jego posiadanie względem gruntu zajętego pod budowę? 

  Czytaj dalej
 • POŚREDNICY I PORTALE – CZYLI KONFLIKT POZORNY – artykuł – Marian Łuka

  Dodano: 12/01/2015

  Marian Łuka

  POŚREDNICY I PORTALE – CZYLI KONFLIKT POZORNY

  Z tezą, że sporą część naszego życia zdominował Internet nikt rozsądny nie dyskutuje. Nikt rozsądny nie powinien też z Internetem walczyć. Rozwój technologii informatycznych i obsługujących je urządzeń mobilnych, to najbardziej prawdopodobny kierunek rozwoju naszej cywilizacji, czy się to komuś podoba, czy nie. Części naszego społeczeństwa podoba się to, że wiele spraw codziennych możemy załatwić siadając przed komputerem, bez potrzeby udawania się do takich czy innych urzędów bądź instytucji. W taki oto sposób możemy złożyć wniosek w ratuszu czy np. kupić bilet na pociąg. Oszczędności aż nazbyt oczywiste, nie tylko czasowe.
  Internet na naszych oczach przeobraża niektóre sfery działalności gospodarczej. Znakomitym przykładem jest tutaj handel, dystrybucja czy zaopatrzenie. Wypieranie z rynku wielowiekowej i nieśmiertelnej wydawałoby się poczty, staje się faktem.

  Czytaj dalej
 • Nowe władze Opolskiego Stowarzyszenia Rynku Nieruchomości – OSRN – sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia

  Dodano: 09/01/2015

  osrn

  Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze  Opolskiego Stowarzyszenia Rynku Nieruchomości  OSRN odbyło się po ogólnopolskiej konferencji 5 grudnia 2014. Zarząd i Komisja Rewizyjna złożyły sprawozdania za IV kadencję 2010-2014, które zostały przyjęte jednogłośnie. Ustępujący członkowie Zarządu uzyskali absolutorium.

  Uchwalony został jednogłośnie projekt zmian Statutu Stowarzyszenia uwzględniający nowe uregulowania prawne i podjęcie inicjatywy klastrowej. Udzielono Zarządowi także pełnomocnictw do realizacji klastra rynku nieruchomości.

  Dokonano wyboru nowych władz Stowarzyszenia na V kadencję 2015-2019.
  Zarząd zyskał dwóch nowych członków: Andrzeja Kormanka i Krzysztofa Krysztofiaka. Prezesem jednogłośnie został wybrany ponownie Andrzej Jakiel, a wiceprezesami Piotr Ociepa i Konrad Wotka.
  Komisję Rewizyjną tworzą Bożena Gut-Mostowy i Grażyna Habrajska.
  Sąd Koleżeński został wybrany w całkowicie nowym składzie: Jacek Konowalczuk, Agnieszka Kuśmirska, Elżbieta Szczygielska-Borska.
  Rzecznikiem Dyscyplinarnym Stowarzyszenia została nasza seniorka Janina Jakimiak.

  Czytaj dalej
 • Nieruchomości , Nieruchomości…. Oceny Starego i Perspektywy Nowego Roku. Wywiad z Andrzejem Jakielem wiceprezydentem F PPRN

  Dodano: 09/01/2015
  Andrzej Jakiel

  Andrzej Jakiel

  Z końcem każdego roku media zasięgają opinie specjalistów różnych branż w zakresie oceny mijającego roku i prognoz na nadchodzący rok.
  Także sektor nieruchomości jest w polu zainteresowań dziennikarzy.
  31 grudnia 2014 roku w Rozmowie Dnia TVP-3 takiego wywiadu udzielił wiceprezydent F PPRN Andrzej Jakiel.

  link do wywiadu: http://opole.tvp.pl/18260334/31122014-rozmowa-z-andrzejem-jakielem

  Czytaj dalej
 • Katastrofa przestrzeni. Rzecz o odnowie miast – JAN OLCZYK

  Dodano: 09/01/2015

  Katastrofa przestrzeni. Rzecz o odnowie miast – JAN OLCZYK

  Jan Olczyk

  Jan Olczyk

  Świat coraz bardziej mieszczański

  Tendencją rozwojową współczesności będą migracje społeczne z obszarów wiejskich do miast. Przewidywania opiewają, że do 2050 r. aż 67% ludności świata będzie mieszkało w miastach. Na obszarach miejskich przybędzie 2,6 mld mieszkańców, a liczba ludności obszarów wiejskich skurczy się o 300 mln osób. Ten proces urbanizacji tworzy nadzieję na zamożność i dobrobyt wielu grup ludności, lecz stwarza także niebezpieczeństwo tworzenia obszarów niedostatku i niezrównoważonego rozwoju społecznego, środowiskowego i terytorialnego. Miasta są siłą napędową wzrostu i efektywnej gospodarki zasobami W zintegrowanej Europie mieszka w nich 72% wszystkich mieszkańców UE (359 mln).

  Czytaj dalej
 • Komunikat Przewodniczącego Centralnej Komisji Egzaminacyjnej FPPRN

  Dodano: 08/01/2015

  Na podstawie Regulaminu Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Federacji Porozumienie Polskiego Rynku Nieruchomości wyznaczone zostały kolejne terminy egzaminów licencyjnych dla kandydatów na licencję pośrednika w obrocie nieruchomościami i zarządcy nieruchomości FPPRN, które odbędą się;

  20 stycznia 2015 roku o godzinie 11 w sekretariacie zamiejscowym Federacji Porozumienie Polskiego Rynku Nieruchomości Łódź al. Kościuszki 3, informacje tel. 510 069 316,

  Czytaj dalej
 • Behawioralne uwarunkowania funkcjonowania rynku nieruchomości.

  Dodano: 05/01/2015


  Ewa Kucharska-Stasiak

  Behawioralne uwarunkowania funkcjonowania rynku nieruchomości

  1.Koncepcja homo oeconomicus na gruncie ekonomii
  Ekonomia zajmuje się procesami gospodarowania ograniczonymi zasobami. Przez długi okres zakładała, ze człowiek postępuje racjonalnie, co oznacza, że potrafi poprawnie zanalizować otoczenie rynkowe i na tej podstawie dokonać trafnego wyboru z punktu widzenia rachunku ekonomicznego. W naukach ekonomicznych powstał abstrakcyjny paradygmat człowieka racjonalnego ( homo oeconomicus).

  2.Odejście od koncepcji homo oeconomicus

  Okazało się, że nie wszystkie zdarzenia na rynku można wytłumaczyć zgodnie z działaniem mechanizmu rynkowego. Istnieją pewne siły, które powodują odchylenie od standardowych modeli zjawisk ekonomicznych. Wynikają one z zewnętrznych i wewnętrznych uwarunkowań. Do zewnętrznych należą presja czasu i stres, do wewnętrznych cechy osobowościowe, skłonności motywacyjne, podatność na emocje a także tzw. heurystyki. W rzeczywistości człowiek nie zachowuje się racjonalnie, jego decyzje nie są oparte na rachunku ekonomicznym.

  W procesie podejmowania decyzji wpływ stresu i presji czasu jest widoczny, bowiem:
  -silny stres utrudnia koncentrację na celach długoterminowych, zmniejsza dokładność analizy i poszukiwania rozwiązań. Powoduje impulsywną decyzję ostateczną,
  -presja czasu wywołuje panikę w działaniu. Stanowi ona jednak usprawiedliwienie niepowodzenia, będąc ważną barierą w podejmowaniu racjonalnych decyzji.

  Czytaj dalej
 • Zarząd F PPRN przedłuża okres ubiegania się o licencje na podstawie starych licencji panstwowych bez egzaminu do końca 2015 roku. Zmiana odpłatności za licencje w trybie bezegzaminacyjnym.

  Dodano: 31/12/2014

  Zarząd F PPRN w związku napływu znacznej ilości wniosków o nadanie fakultatywnych licencji pośrednika w obrocie nieruchomościami i zarządcy nieruchomości F PPRN w trybie uproszczonym – bezegzaminacyjnym, nadawanych na podstawie posiadanych (w dniu 31 grudnia 2013 roku) licencji panstwowych uzyskanych na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami postanowił – przedłużyć okres ubiegania się o licencje w tym trybie do końca 2015 roku. Jednocześnie Zarząd dokonał zmiany opłaty tytułem uzyskania licencji w trybie bezegzaminacyjnym na kwotę 100 zł od wniosku. Wnioski złożone do końca 2014 roku będą rozpatrywane na podstawie stawki obowiązującej do końca 2014 roku.

  Zarząd Federacji w dniu 30 grudnia 2014 roku postanawia:

  1. Przedłużyć okres otrzymywania licencji pośrednika w obrocie nieruchomościami i zarządcy nieruchomości F PPRN w trybie uproszczonym do dnia 31 grudnia 2015 roku – dla osób, które w dniu 31 grudnia 2013 roku posiadały ważne licencje państwowe odpowiednio pośrednika w obrocie nieruchomościami i zarządcy nieruchomości nadane w na podstawie obowiązującej wtedy ustawy o gospodarce nieruchomościami.

  2. Warunkiem otrzymania licencji jest złożenie do dnia 31 grudnia 2015 roku kompletnego wniosku o nadanie licencji poprzez formularz umieszczony na stronie www.pprn.pl oraz przesłanie do dnia 31 grudnia 2015 roku drogą mailową na adres biuro1@pprn.pl skanu potwierdzenia dokonania stosownej opłaty tytułem kosztów licencji oraz fotografii w formacie JPG.

  3. Określić koszty uzyskania licencji na podstawie wniosków złożonych od 1 stycznia 2015 roku w trybie uproszczonym, o których mowa w punkcie 1 uchwały, na kwotę 100 złotych od każdego wniosku o nadanie licencji.

  4. Koszty uzyskania licencji na podstawie wniosków złożonych do 31 grudnia 2014 roku w trybie uproszczonym, określonym w punkcie 1, pozostają na dotychczasowym poziomie opłat w wysokosci 50 złotych od każdego wniosku o nadanie licencji.

  5. Pozostałe regulacje Systemu Kompetencyjno – Jakościowego nadawania licencji F PPRN pozostają bez zmian.

  Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku.

  Podjęto 30 grudnia 2014 roku.
  Zarząd Federacji Porozumienie Polskiego Rynku Nieruchomości

  Więcej o licencjach PATRZ LINK

  Czytaj dalej

Media

Prezentujemy informacje o ciekawych opiniach i wypowiedziach w mediach odnoszących się do rynku nieruchomości.

 • Odstąpienie od umowy sprzedaży, a podatek PIT

  Dodano: 23/03/2017

  Sprzedaż nieruchomości przed upływem pięciu lat od nabycia wiąże się z obowiązkiem zapłaty podatku dochodowego. Jak wynika z interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 17.11.2016 r. nr IPPB4/4511-1043/16-4/IM osoba, która sprzedała nieruchomość, a następnie odzyskała ją wskutek odstąpienia od umowy w świetle przepisów o PIT nabyła ją ponownie i od tej daty liczy się na nawo pięcioletni okres.

  Czytaj dalej
 • Aranżacja wnętrz: wiosenne akcenty

  Dodano: 23/03/2017

  Wielu z nas z utęsknieniem czekało na przyjście wiosny. Początek wiosny zachęca do tego, aby odświeżyć nasze wnętrza i zastosować w nich kolorowe dekoracje. Jak wprowadzić wiosnę do naszych wnętrz?

  Czytaj dalej
 • Jakie zmiany w przepisach o kredytach hipotecznych?

  Dodano: 23/03/2017

  Coraz bliżej zakończenia są prace nad ustawą o kredytach hipotecznych. Jakie zmiany mają wprowadzać nowe regulacje? Kiedy możemy spodziewać się wejścia w życie nowych przepisów?

  Czytaj dalej