Nasz profil na Facebook.com - polub nas

 • Podkarpackie Stowarzyszenie Pośredników i Doradców Rynku Nieruchomości

  www.nieruchomoscipodkarpackie.pl

  KRS 0000271038

  Siedziba:

  ul. Grunwaldzka 19

  35-068 Rzeszów

  tel/fax. (17) 852 03 84

  tel. kom. 505 106 617

  e-mail: stowarzyszenie@nieruchomoscipodkarpackie.pl

  Zarząd:

  Prezes Zarządu:                                         Jagoda Samborska

  Wiceprezes Zarządu:                                  Wiesław Kwaśniak

  Wiceprezes  Zarządu:                                 Katarzyna Cyran-Zawadzka

  Członek Zarządu:                                       Leszek Chudziak

  Członek Zarządu:                                       Beata Działowska

  Cele Stowarzyszenia:

  1. Integrowanie środowiska pośredników w obrocie nieruchomościami i doradców rynku nieruchomości.
  2. Wypracowanie i przestrzeganie zasad współpracy pomiędzy członkami Stowarzyszenia.
  3. Promocja i reklama działalności Stowarzyszenia.
  4. Kreowanie pośrednika oraz doradcy jako profesji – odrębnych grup zawodowych.
  5. Podnoszenie poziomu wiedzy zawodowej i kwalifikacji członków Stowarzyszenia.
  6. Reprezentowanie interesów środowiska wobec władz państwowych, samorządowych,gospodarczych i organizacji społecznych.
  7. Wypracowanie i rozpowszechnianie zasad etyki zawodowej, kontrola i egzekwowanie tych zasad.
  8. Ochrona interesów i pomoc członkom Stowarzyszenia.
  9. Kreowanie właściwego wizerunku pośrednika i doradcy oraz podnoszenie rangi tych zawodów.
  10. Wspieranie członków Stowarzyszenia w zakresie wspólnych inicjatyw gospodarczych, popularno-naukowych, szkoleniowych, promocyjno-reklamowych związanych z pośrednictwem w obrocie nieruchomościami oraz doradztwem na rynku nieruchomości.
  11. Popularyzacja i rozwój usług w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami oraz doradztwa rynku nieruchomości.